Uvjeti korištenja i pravila utrke XC "Šumska vila" Lepoglava 2014.

1. Generalna pravila

 • prijavom za brdsko biciklističku utrku Šumska Vila, koju organizira BK Lepoglava, sudionik utrke stječe pravo nastupa na XC Šumska Vila 2014, brdsko biciklističkoj trci koja de se održati 10.08.2014. na području Grada Lepoglave.
 • utrka je natjecateljskog karaktera i pravo prijave imaju sve osobe starije od 16 godina na dan utrke
 • na utrci mogu sudjelovati samo osobe koje su se prijavile za utrku (putem web stranica ili na licu mjesta) i registrirale na info pultu koji će biti otvoren na mjestu utrke 09.08.2014. od 13-17 sati i 10.08.2014. od 07-09 sati
 • prilikom prijave sudionici de morati organizatoru utrke ustupiti na korištenje osobne podatke (ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj, e-mail)
 • prijava je osobna i nije je moguće prenositi na druge osobe
 • prijavom na utrku sudionici utrke prihvadaju ove uvjete korištenja i pravila utrke
 • sudionici prihvaćaju da se njihove slike, ime i prezime koristi u promotivne svrhe BK Lepoglava

2. Natjecateljski paket

 • natjecateljski paket za svakog sudionika utrke uključuje:
  • pravo startanja na utrci
  • elektronsko mjerenje vremena
  • kupon za topli obrok
  • startni broj
  • oznake ruta na trasi utrke
  • hitnu medicinsku pomoć u slučaju nezgode
  • objava rezultata nakon utrke
  • diplome za sve sudionike

3. Minimalna dob

 • svi sudionici utrke moraju imati minimalno 16 godina na dan utrke
 • za sve natjecatelje mlađe od 18 godina potrebna je pismena suglasnost roditelja ili skrbnika kod prijave (obrazac možete skinuti ovdje) te potpisanu suglasnost predati na dan utrke organizatoru

4. Zdravstvena sprema

 • svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na utrci, sudionici moraju kontaktirati svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje te imati dozvolu liječnika da mogu izdržati utrku. Organizator može tražiti dozvolu liječnika prilikom registracije ako se natjecatelj pokazuje slabosti.

5. Tehnička ispravnost bicikala

 • sudionici na utrci moraju koristiti isključivo bicikle predviđene za brdski biciklizam, pogonjene ljudskim pogonom
 • svi sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, osobito po pitanju sigurnosti (kočnice), a organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja sa neispravnim ili neodgovarajućim biciklima
 • na utrci je zabranjeno korištenje:
  • bisaga i prikolica za bicikle
  • bidona za piće koji nisu od savitljivog materijala (staklo, metal…)
  • bicikala sa električnim pogonom
  • tandem bicikala

6. Osobna odjeća i oprema natjecatelja

 • svi sudionici utrke moraju u svakom trenutku utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu
 • sudionici utrke si moraju osigurati odjeću i obuću prikladnu vremenskim uvjetima za vrijeme trajanja utrke
 • sudionici utrke si moraju sami osigurati bidone za napitke
 • poželjno je da sudionici utrke sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje kvarova na biciklu

7. Odabir rute

 • sudionici utrke moći će odabrati razinu natjecanja, a koja su definirane duljinom rute koju se mora prijeći tijekom utrke
 • odabir rute vrši se tijekom prijave za utrke, odabirom željenog pravca
 • rute će biti označene u uputama za sudionike, te označene na terenu
 • rute će biti definirane u programu utrke koji de biti objavljen na web stranicama utrke, te dostavljen sudionicima prije utrke, a najkasnije prilikom registracije na mjestu utrke
 • organizator zadržava pravo promjene ruta utrke prije starta utrke

8. Kategorije natjecatelja

 • sudionici na utrci sudjeluju pojedinačno, a biti de podijeljeni po kategorijama ovisno o dobu i spolu, prema slijededim kategorijama:
  • sport
  • rekreativci

9. Startni broj

 • svaki sudionik utrke de prilikom registracije dobiti startni broj koji mora pripadajućim vezicama pričvrstiti na volan bicikla, tako su broj i natpisi vidljivi sa prednje strane u svakom trenutku utrke
 • startni broj mora biti istaknut na biciklu tijekom cijele utrke

10. Start utrke

 • lokacija i vrijeme starta utrke biti će objavljeni u programu utrke kojeg de sudionici dobiti najkasnije prilikom registracije na mjestu utrke
 • startne pozicije biti će otvorene 30 minuta prije početka utrke, a na startnu poziciju sudionici moraju doći najkasnije 5 minuta prije starta utrke
 • na startnu poziciju sudionici utrke moći će pristupiti ukoliko zadovoljavaju sva navedena pravila
 • organizator zadržava pravo raspoređivanja sudionika utrke na pojedine startne pozicije

11. Trasa utrke

 • sudionici utrke moraju se u svakom trenutku držati zadanih trasa utrke opisanih u uputama i označenih na terenu
 • na trasi utrke strogo je zabranjeno odbacivanje posuda za napitke i otpada
 • ovisno o odabranoj ruti svaki sudionik utrke morati će proći jednu ili više kontrolnih točaka čije lokacije neće biti prethodno objavljene

12. Dijelovi trase utrke na javnim prometnicama

 • trasa utrke de na nekim mjestima prolaziti ili prelaziti javne prometnice koje će biti djelomično zatvorene za promet
 • tijekom prolaska javnim prometnicama sudionici utrke moraju se pridržavati prometnih propisa važećih u Republici Hrvatskoj i pritom ne ometati ostale sudionike u prometu
 • organizator će u suradnji sa policijom nastojati maksimalno prilagoditi regulaciju prometa potrebama utrke putem zatvaranja dijelova ceste, upozoravanja i zaustavljanja ostalih sudionika u prometu te upozoravanja sudionika utrke na nadolazeća vozila

13. Zone osvježenja

 • na trasi utrke ovisno o odabiru rute nalaziti de se jedna ili više zona osvježenja na kojoj će sudionici utrke moći nadopuniti bidone vodom

14. Pravila ponašanja tijekom utrke

 • svi sudionici moraju se tijekom utrke pridržavati fair play pravila ponašanja i iskazati dužnu pažnju prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu
 • sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinom i sposobnostima, pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama
 • sporiji sudionici utrke moraju propustiti brže od sebe na najranijem mogućem mjestu na ruti
 • u slučaju završnog sprinta prema cilju sudionici utrke ne smiju mijenjati liniju kretanja
 • sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu, kvar ili kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja utrke
 • u slučaju nezgode sudionici utrke su dužni pružiti hitnu medicinsku pomoć drugim sudionicima utrke

15. Pomoć drugih osoba

 • pomoć drugih osoba sudionicima utrke u obliku tegljenja, guranja ili stvaranja zavjetrine pomoću vozila nije dozvoljena
 • dozvoljeno je dodavanje hrane, pića, odjeće ili rezervnih dijelova od strane osoba koje stoje uz rub trase utrke te pružanje medicinske pomoći od strane organizatora utrke

16. Odustajanje tijekom utrke

 • sudionici koji nisu u mogučnosti završiti utrku obavezno se moraju po dolasku na cilj utrke prijaviti organizatoru
 • u slučaju nedolaska sudionika na cilj organizator će pokrenuti akciju traženja od strane nadležnih službi u trošku osobe za kojom se traga
 • u slučaju odustajanja zbog zdravstvenih problema sudionik odustajanje od utrke može prijaviti bilo kojoj službenoj osobi organizatora
 • u slučaju kvara na biciklu ozljede ili sudionika potrebno je, ukoliko je to moguće, premjestiti se uz rub staze kako bi se omogučio prolaz drugim sudionicima utrke

17. Cilj utrke

 • cilj utrke nalazit de se na istom mjestu kao i start utrke osim ukoliko organizator prije starta utrke ne objavi promjenu lokacije starta ili cilja
 • sudionik završava utrku prolaskom kroz ciljnu ravninu

18. Završavanje utrke

 • sudioniku će se priznati sudjelovanje na utrci ukoliko je stigao na cilj, te nije prekršio ni jedno od navedenih pravila utrke

19. Rezultati i dodjela nagrada

 • ceremonija proglašenja pobjednika po razinama natjecanja/kategorijama biti će na dan utrke, na cilju, u 14 sati tj. 1h nakon što kroz ciljnu liniju prođu prva tri natjecatelja za svaku pojedinu razinu natjecanja/kategoriju
 • novčana nagrada za prva tri mjesta za utrku Zelena staza u kategorijama Žene i Muškarci sport
 • materijalne nagrade za utrku Plava staza za prva tri mjesta u svim kategorijama
 • nagrade de se dodijeliti prilikom proglašenja pobjednika
 • ukoliko se dobitnici nagrada ne pojave na ceremoniji organizator se ne obavezuje uručiti nagradu dobitniku, a novčane nagrade de biti proslijeđene u dobrotvorne svrhe
 • svi rezultati biti de objavljeni na licu mjesta po završetku utrke te na web stranicama utrke

20. Kazne i sankcije

 • Startanje sa biciklom koji ne odgovara pravilima........................................................ suspenzija
 • Startni broj je postavljen ali nije nije vidljiv................................................................upozorenje
 • Startanje iz krivog startnog bloka................................................upozorenje i vremenska kazna
 • Opasna/agresivna vožnja......................................................................................diskvalifikacija
 • Vožnja bez kacige i skidanje kacige tijekom utrke.................................................diskvalifikacija
 • Namjerna opstrukcija drugih sudionika......................................upozorenje i vremenska kazna
 • Prijetnje i vrijeđanje..............................................................................................diskvalifikacija
 • Ne završavanje utrke.............................................................................................diskvalifikacija
 • Držanje za motorizirano vozilo.....................................................upozorenje i vremenska kazna
 • Ne pridržavanje prometnih propisa.............................................upozorenje i vremenska kazna
 • Ne pridržavanje pravila utrke (ruta, starta, kontrole, itd).....................................diskvalifikacija
 • Bacanje i ostavljanje smeća iz sebe tijekom utrke.......................upozorenje i vremenska kazna

21. Odgovornost

 • svaki sudionik utrke odgovoran je za vlastitu sigurnost tijekom utrke
 • organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je zadobio ili prouzročio sudionik utrke
 • sudionici utrke prilikom registracije dužni su potpisati izjavu o preuzimanju svih rizika povezanih s sudjelovanjem u utrci, te odricanju od potraživanja prema organizatoru glede istih
 • organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih uvjeta korištenja i pravila
 • sudionik utrke se odriče prava od potraživanja moguće štete od organizatora

22. Otkazivanje utrke

 • organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida utrke u bilo koje vrijeme u slučaju više sile, nepredvidive situacije, te narušavanja sigurnosti sudionika utrke ili drugih osoba
 • u slučaju otkazivanja utrke zbog gore navedenih uvjeta sudionici utrke nemaju pravo na naknadu štete

23. Rute utrke su podložne promjenama

 • organizator zadržava pravo promjene staza čak i prije samog starta, to može dovesti do toga da rute budu duže ili kraće od previđenih.

Partneri kluba

EasyDNNSolutions.com

Lepoglava.hr